ani [ni] prośbą, ani [ni] groźbą


ani [ni] prośbą, ani [ni] groźbą
ani [ni] prośbą, ani [ni] groźbą {{/stl_13}}{{stl_7}}'różnymi sposobami, ale bezskutecznie; żadnym dostępnym sposobem (o usiłowaniach przekonania kogoś, uzyskania czegoś od kogoś) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ani prośbą, ani groźbą nie mogę go zapędzić do nauki. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • groźba — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. groźbabie; lm D. gróźb {{/stl 8}}{{stl 7}} zapowiedź czegoś złego, niekorzystnego, przykrego w skutkach, skierowana do kogoś z zamiarem przestraszenia go, w celu uzyskania czegoś; pogróżka : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • prośba — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. prośbabie; lm D. próśb {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} proszenie, zwrócenie się do kogoś z życzeniem i wywieranie wpływu, by zechciał je spełnić; wyrażone zwykle w uprzejmy… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • prośba — (Ani) prośbą, ani groźbą; (ni) prośbą, ni groźbą «powiedzenie oznaczające, że nawet stosowanie skrajnie różnych metod nacisku nie daje efektów»: Jednak podczas 9 godzinnego przesłuchania Moniki ani prośbą, ani groźbą nie udało się młodej… …   Słownik frazeologiczny

  • groźba — (Ani) prośbą, ani groźbą; (ni) prośbą, ni groźbą zob. prośba …   Słownik frazeologiczny

  • groźba — ż IV, CMs. groźbabie; lm D. gróźb 1. «zapowiedź niebezpieczeństwa, kary, zemsty itp.; pogróżka» Czcze groźby. Wymóc coś na kimś groźbami. ◊ Ani prośbą ani groźbą «żadnym sposobem, w żaden sposób» ◊ Pod groźbą czegoś «gdy coś grozi, bojąc się… …   Słownik języka polskiego

  • ni — {{/stl 13}}{{stl 8}}spój. {{/stl 8}}{{stl 7}} łączy zaprzeczone zdania współrzędne bądź zaprzeczone części zdania o takiej samej funkcji : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie kupił mleka ni śmietany. Nie mógł się wyspać ni odpocząć.{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • noga — ż III, CMs. nodze; lm D. nóg 1. «kończyna dolna ludzi, kończyna zwierząt» Prawa, lewa noga. Przednie, tylne nogi (zwierzęcia). Nogi ptaków. Nogi owadów. Długie, krótkie, cienkie, chude, grube nogi. Krzywe, koślawe, kabłąkowate, pałąkowate nogi.… …   Słownik języka polskiego